Działania towarzyszące w kwietniu 2018 r.
Działania w ramach środków towarzyszących

Informacja o terminach warsztatów


Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tarnowie informuje,
o terminach warsztatów w ramach środków towarzyszących
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
PODPROGRAM 2017, realizowanego na zlecenie MRPiPS.

  1. Warsztaty edukacji ekonomicznej pn. „Planowanie budżetu domowego” mające na celu naukę tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.

Zapraszamy w dniach: 16.04.2018 i 17.04.2018 w godz. od 09:00 do 11:00 w biurze PKPS przy ul. Rogoyskiego 2 w Tarnowie.

  1. Program edukacji kulinarnej pn. „Jak nie marnować resztek jedzenia” mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Zapraszamy w dniach: 16.04.2018 i 17.04.2018 w godz. od 11:30 do 13:30 w biurze PKPS przy ul. Rogoyskiego 2 w Tarnowie.

Prosimy o informowanie osób o terminach zajęć, które posiadają skierowania wystawione przez MOPS, spełniające kryteria kwalifikacyjne. Liczba osób – preferowana grupa 15-20 osób na jednych warsztatach.

Zgodnie z Wytycznymi Instrukcji Zarządzającej MRPiPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z FEAD w Podprogramie 2017, działania nie mogą pokrywać się z działaniami prowadzonymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w danym województwie