60 lat PKPS
60-lat w służbie człowiekowi 1958-2018


 

W maju 1958 r. powołano PKPS jako Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Tarnowskim PKPS-em w latach sześćdziesiątych kierowali Działacze Społeczni

Gdy 23 czerwca 1975 r. weszła w życie nowa struktura organizacyjna państwa – Tarnów zostaje województwem i 10 października 1975 r. zostaje powołany PKPS Zarząd Wojewódzki w Tarnowie w skład Zarządu wybrano 35 osób w tym 11 osobowe Prezydium oraz 8 osobową Komisję Rewizyjną a Prezesem został ZENON MUSIAŁ ówczesny Wicewojewoda Tarnowski.

Jego założyciele nie przypuszczali, jak dużą rolę odegra ono na przestrzeni kilkudziesięciu lat w służbie drugiemu człowiekowi, istotne wsparcie dla rozwijającej się dopiero publicznej pomocy społecznej. Organizacje pozarządowe takie jak PKPS stanowią uzupełnienie i odciążenie działalności publicznej pomocy społecznej a Samorządy przekazują im środki finansowe na realizację niektórych działań.

W ostatnich 10 latach Zarząd Rejonowy w Tarnowie kontynuuje cele i zadania Statutowe Stowarzyszenia.

Współpracujemy z Gminą Miasta Tarnowa przez cały okres naszej działalności realizując na rzecz miasta Tarnowa:
 

  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla średnio miesięcznie 300 osób w latach 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017. Na początku każdego roku organizujemy szkolenia w kierunku opieki nad osobami starszymi, dzięki czemu posiadamy wykwalifikowaną kadrę około 130 opiekunek. W jednym roku wypracowujemy około 149 tysięcy godzin. W ocenie podopiecznych pomoc jaką świadczymy jest niezbędna a czasem jedyna, pozwalająca by godnie funkcjonować we własnym mieszkaniu, że opiekunka jest dla nich często więcej jak rodzina, wnosi dużo radości, optymizmu co pozwala chociaż na chwilę zapomnieć o cierpieniu i samotności.

Organizatorką usług opiekuńczych jest wieloletni pracownik Pani Barbara Nadziejko, która jednocześnie pełni społeczną funkcję Sekretarza PKPS, jest to osoba posiadająca umiejętności organizacyjne, uczciwa, wyrozumiała, cierpliwa, wrażliwa, podchodząca do drugiego człowieka z empatią. W tym charakterze pracuje 32 lata. Rzetelnie profesjonalnie wykonuje swoją pracę zawodową oraz aktywnie włącza się do spraw społecznych na rzecz drugiego człowieka jako Wolontariusz.
 

  • PKPS od wielu lat realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zwany POPŻ) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) wcześniej zwany PEAD, realizowany na zlecenie MRPiPS.

Głównym celem tego programu jest zapewnienie najbardziej potrzebującym mieszkańcom kraju pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Program ten realizowany jest w ścisłej współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej MOPS w Tarnowie czy GOPS w Tarnowie, którego pracownicy socjalni kierują osoby zakwalifikowane do uczestnictwa poprzez wydanie skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazanie list osób zakwalifikowanych. Od kilku lat Gmina Miasta Tarnowa wspiera nasze Stowarzyszenie dzięki realizacji zadań publicznych pn.: „Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Tarnowa oraz organizacji pozarządowych działających na ich rzecz” kwota dotacji w roku 2017 to 6 500 zł.

Program realizowany jest w Magazynie Żywności PKPS przy ul. Pułaskiego 91 w Tarnowie. W roku wydajemy około 100 ton artykułów spożywczych dla ponad 2 793 osób.

Realizując działania Programu w sposób tak efektywny jak dotychczas, będziemy mogli trwale wpływać na poprawę sytuacji, osób najbardziej potrzebujących.

Pracą w magazynie kieruje Pani Elżbieta Żechowska na stanowisku Starszy Inspektor Terenowy, która jednocześnie pełni społeczną funkcję Skarbnika PKPS jest to osoba sumienna, wzorowa, obowiązkowa, energiczna, z własnej inicjatywy podejmuje działania mające na celu pomoc drugiemu człowiekowi. Chętnie poświęca swój wolny czas na pracę społeczną.

W ramach środków towarzyszących Programu POPŻ od września 2015 roku do dnia dzisiejszego przeszkoliliśmy 352 osoby na zorganizowanych szkoleniach: Warsztaty Edukacji Ekonomicznej pn. „Planowanie budżetu domowego”, Warsztaty Kulinarne pn. „Twoje zdrowie w twojej kuchni” i Program Edukacji Kulinarnej pn. „Jak nie marnować resztek jedzenia”. Większa część z tych osób brała udział w szkoleniach dwa razy.

 

  • w roku 2013 Zarząd Rejonowy Tarnów realizował zadanie publiczne pn. „Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie miasta Tarnowa” (PONON). Zadanie współfinansowane było z budżetu Miasta Tarnowa. Ogółem od maja do grudnia 2013 roku opieką objęto 1 410 osób a przebadano 1 362 osoby. Na ten cel otrzymaliśmy środki finansowe z Gminy Miasta Tarnowa w wysokości 400 352,80 zł.

 

Inne nasze zadania:

Zarząd Rejonowy w Tarnowie w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie organizuje 3 razy w roku Zbiórki Żywności. Z zebranych artykułów spożywczych w ilości około 7 ton w roku robione są paczki dla mieszkańców miasta Tarnowa. Wszystkie zbiórki przeprowadzane są przez młodzież szkolną w ramach Wolontariatu.
 

Zarząd Rejonowy w Tarnowie przeprowadza co roku przy współpracy z Dyrektorami w Tarnowskich Szkołach zbiórkę pn. „Społeczny Fundusz Pomocy”. Zebrane fundusze w 50% przekazywane są na zapomogi dla uczniów Szkół biorących udział w akcji a drugie 50% na cele statutowe Stowarzyszenia.
 

W ramach Statutu wznowiliśmy działalność Klubu Seniora „Pogodny Senior”. Klub zrzesza 10 członków a Przewodniczącą Klubu jest Pani Zofia Siwek. Celem członków Klubu jest realizacja celów statutowych PKPS w zakresie pomocy osobom będących w trudnej sytuacji życiowej oraz organizowanie wspólnego spędzania czasu wolnego, tworzenia więzi koleżeńskich, spotkań, odczytów, wycieczek, imprez kulturalnych. Seniorzy spotykają się średnio dwa razy w miesiącu.
 

Od 22 lat organizujemy Koncerty Charytatywne, które są finałem akcji „NIE JESTEŚ SAM”. Koncert jest formą podziękowania za cały rok współpracy dla naszych darczyńców i sponsorów. Gościliśmy takie gwiazdy jak: Zbigniew Wodecki, Jacek Borkowski, Krystyna Giżowska, zespoły „ABBA SHOW”, „ŻUKI”, „ TRUBADURZY”, „SUMPTUASTIC” oraz kabarety „PIRANIA”, „ŁOWCY . B”, „CHATELET”, „AFERA”, „KAŁAMASZ”, „NOWAKI” i wiele innych.
 

Dzisiejsza kadencja Stowarzyszenia to:

pomoc dla 2 793 osób

Udzielona pomoc rzeczowa i finansowa w roku 2017 to: 2 969 496,79

Obecnie Zarząd składa się z 9 osób w tym Prezydium 5 osobowe:

Prezes – Ewa Szczepanik

Wiceprezes – Halina Pinas

Sekretarz – Barbara Nadziejko

Skarbnik – Elżbieta Żechowska

Członek Prezydium – Ewa Łabno

Członkowie Zarządu - Ewa Barwacz, Barbara Brożek, Małgorzata Iwaniec, Maria Ostrowska

Skład Komisji Rewizyjnej PKPS w Tarnowie to:

Przewodnicząca – Zofia Grzywacz

Członkowie KR – Stefania Drąg