POPŻ FEAD 2014-2020 Podprogram 2017
PKPS w Tarnowie w okresie IX 2017 – VI 2018 realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym na zlecenie MRPiPS.

W ramach Podprogramu 2017

do 3 000 osób potrzebujących

trafiło 122 586,84 kg żywności o wartości 571 320,79 zł.

 

Artykuły spożywcze jakie były dostępne w ramach Podprogramu 2017 to: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, kabanosy wieprzowe, miód nektarowy wielokwiatowy.

W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2017 PKPS realizował działania towarzyszące, które mają na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej. Działania te realizowane były w formie:

- warsztatów edukacji ekonomicznej - gospodarowanie budżetem domowym.

W ciągu trwania Podprogramu 2017 zostało zrealizowanych 8 warsztatów, w których wzięło udział 117 osób.

- programów edukacji kulinarnej – jak nie marnować resztek jedzenia.

W ciągu trwania Podprogramu 2017 zostało zrealizowanych 8 warsztatów, w których wzięło udział 130 osób.

Działania towarzyszące mające na celu w szczególności:

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej,

- wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.