Zadanie publiczne
Prowadzenie mieszkania wspomaganego, treningowego.