PODPROGRAM 2018
Polski Komitet Pomocy Społecznej w  Tarnowie

 w okresie IX 2018 – VI 2019 rozpoczął realizację Programu:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD)

Podprogram 2018.

 

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie, kwalifikacja osób do uczestnictwa w programie odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają skierowania do otrzymania pomocy lub przekazują listy osób zakwalifikowanych.     

Pomocą mogą być objęte osoby i rodziny spełniające wymogi określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z 12.03.2004 (Dz. U. z 2018 r. poz.1358 późn. zm.) z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy społecznej (do 200%) tj. 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej  i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie. Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej.        Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Zestaw na Podprogram 2018 obejmuje następujące artykuły spożywcze:

Artykuły warzywne i owocowe: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe;

Artykuły skrobiowe: makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane;

Artykuły mleczne: mleko UHT, ser podpuszkowy dojrzewający;

Artykuły mięsne: szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona,  pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju;

Cukier: cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy;

Tłuszcze: olej rzepakowy;

Dania gotowe: gołąbki w sosie pomidorowym.

 

Żywność dostępna będzie w Magazynie żywności PKPS w Tarnowie przy ul. Pułaskiego 91, w środy, czwartki i piątki w godzinach od 800 – 1200.

Wytyczne MRPiPS  PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018 dostępne są na stronie: www.mpips.gov.pl

W sprawach spornych i niejasnych można kontaktować się z:

 

Zarządem Rejonowym Tarnów PKPS tel. 14 688-91-11, email pkpstarnow@op.pl

Małopolskim Zarządem Wojewódzkim PKPS tel. 22 623-28-67, email biuro@pkps.krakow.pl

Radą Naczelną PKPS tel. 22 622-64-36, email rada.naczelna@pkps.org.pl