Działania Towarzyszące
 

Działania w ramach środków towarzyszących

Informacja o terminach warsztatów

 

W raz z dystrybucją paczek żywnościowych ZR PKPS w Tarnowie rozpoczyna prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących POPŻ 2014-2020 FEAD PODPROGRAM 2018.

Formy działań:

 1. Warsztaty edukacji ekonomicznej pn. „Planowanie budżetu domowego” mające na celu naukę tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.

 2. Warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności pn. „Jak nie marnować jedzenia” mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

  Przewidywane terminy warsztatów:

  26 i 27 listopad 2018 r. - Warsztaty ekonomiczne i Warsztaty zdrowego odżywiania,

  3 i 4 grudzień 2018 r. - Warsztaty ekonomiczne i Warsztaty zdrowego odżywiania,

  21 i 22 styczeń 2019 r. - Warsztaty ekonomiczne i Warsztaty zdrowego odżywiania,

  18 i 19 luty 2019 r. - Warsztaty ekonomiczne i Warsztaty zdrowego odżywiania,

  18 i 19 marzec 2019 r. - Warsztaty ekonomiczne i Warsztaty zdrowego odżywiania,

  8 i 9 kwiecień 2019 r. - Warsztaty ekonomiczne i Warsztaty zdrowego odżywiania,

  Zgodnie z Wytycznymi Instrukcji Zarządzającej MRPiPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z FEAD w Podprogramie 2017, działania nie mogą pokrywać się z działaniami prowadzonymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w danym województwie.