Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Tarnów

realizuje zadanie publiczne UMOWA NR DOK – 4320-2/19

z zakresu pomocy społecznej

świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Tarnowa w ich miejscu zamieszkania

pt. ”Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania”

w okresie od 01.04.2019 do 31.12.2019

zadanie finansowane jest z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie 2 680 100 zł

www.tarnow.pl

Celem zadania publicznego jest jak najdłuższe utrzymanie w środowisku osób,

które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn

nie są w stanie samodzielnie funkcjonować bez pomocy innych

 

BIURO PKPS
ul. Rogoyskiego 2 Tarnów

otwarte

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 15:00
tel. 14 688-91-11, fax: 14 688-91-12

kom 608-022-230, 536-896-125