Działania towarzyszące
Działania w ramach środków towarzyszących

Informacja o terminach warsztatów w styczniu, lutym, marcu i kwietniu

 

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tarnowie informuje, o terminach warsztatów w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2018, realizowanego na zlecenie MRPiPS.

  1. Warsztaty edukacji ekonomicznej pn. „Planowanie budżetu domowego” mające na celu naukę tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.

Zapraszamy w dniach: 21.01.2019 i 22.01.2019 w godz. od 09:00 do 11:00;

Zapraszamy w dniach: 18.02.2019 i 19.02.2019 w godz. od 09:00 do 11:00;

Zapraszamy w dniach: 18.03.2019 i 18.03.2019 w godz. od 09:00 do 11:00;

Zapraszamy w dniach: 08.04.2019 i 09.04.2019 w godz. od 09:00 do 11:00 w biurze PKPS przy ul. Rogoyskiego 2 w Tarnowie.

 

  1. Program edukacji kulinarnej pn. „Jak nie marnować resztek jedzenia” mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Zapraszamy w dniach: 21.01.2019 i 22.01.2019 w godz. od 12:00 do 14:00;

Zapraszamy w dniach: 18.02.2019 i 19.02.2019 w godz. od 11:30 do 13:30;

Zapraszamy w dniach: 18.03.2019 i 19.03.2019 w godz. od 11:30 do 13:30;

Zapraszamy w dniach: 08.04.2019 i 09.04.2019 w godz. od 11:30 do 13:30 w biurze PKPS przy ul. Rogoyskiego 2 w Tarnowie

 

Prosimy o informowanie osób o terminach zajęć,

które posiadają skierowania wystawione przez MOPS,

spełniające kryteria kwalifikacyjne.

Liczba osób – preferowana grupa 10-15 osób na jednych warsztatach.

Zgodnie z Wytycznymi Instrukcji Zarządzającej MRPiPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z FEAD w Podprogramie 2018, działania nie mogą pokrywać się z działaniami prowadzonymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w danym województwie.