Społeczny Fundusz Pomocy 2019
Informacja

z przeprowadzonej zbiórki

na Społeczny Fundusz Pomocy 2019

 

 

            W roku szkolnym 2018/2019 Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tarnowie przeprowadził zbiórkę na Społeczny Fundusz Pomocy.

            Pismo przewodnie wraz z listami zbiórkowymi od nr 1 do nr 214 przekazano do 25 szkół z terenu Gminy i Miasta Tarnowa. Siedem szkół nie podjęło akcji i zwróciło puste listy. Jedną szkołę zlikwidowano, a jedna szkoła nie wpłaciła. Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 2 szkoły wpłaciły wspólną kwotę, pozostałe 15 szkół przystąpiło do akcji.

             Zebrano 5 674,31 złotych, 9 szkół zwróciło się z prośbą o przekazanie 50 % tj. 1 925,21 złotych z przeznaczeniem na zapomogi dla najbardziej potrzebujących uczniów. Kwota 3 749,10 złotych pozostało w Zarządzie Rejonowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

 

Przedstawiamy ranking pierwszych trzech miejsc:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie,

II miejsce Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie,

III miejsce Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie.

 

Gratulacje i nagrody wręczała Pani Ewa Łabno członek Zarządu Rejonowego PKPS.

 

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie przedstawicieli

Tarnowskiej Rady Seniorów

Pani Lidii Jadźwińskiej i Pani Zofii Grzywacz.

 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy w imieniu Podopiecznych i własnym, życzymy słonecznych wakacji.

Serdeczne gratulacje i podziękowania

Dla

Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Tertila w Tarnowie

za zajęcie

I Miejsca

w zbiórce 2019

na Społeczny Fundusz Pomocy

 

Tarnów 11.06.2019 r.

 

 

Dla

Szkoły Podstawowej nr 8

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Tarnowie

za zajęcie

II Miejsca

w zbiórce 2019

na Społeczny Fundusz Pomocy

   

Tarnów 11.06.2019 r.

 

 

Dla

Zespołu Szkół Sportowych

im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie

za zajęcie

III Miejsca

w zbiórce 2019

na Społeczny Fundusz Pomocy

  

Tarnów 11.06.2019 r.