Zadanie publiczne - „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania wspomaganego”
 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Tarnów

realizuje zadanie publiczne od 01.01.2019 do 31.12.2020 UMOWA NR WZP-RZD.526.12.2018

w roku 2019 kwota dotacji 40 032,12 zł

„Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania wspomaganego”

pt. ”Prowadzenie mieszkania wspomaganego treningowego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

środków Budżetu Państwa oraz Gminy Miasta Tarnowa

www.tarnow.pl

 

Projekt nr RPMP.09.01.02-12-0314/17 pn. OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI

w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020