Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Tarnów 

realizuje zadanie publiczne UMOWA NR DOK – 4320-3/19

z zakresu pomocy społecznej

 świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Tarnowa w ich miejscu zamieszkania

pt. ”Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania”

w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2022

zadanie finansowane jest z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie 11 777 402,40 zł

na rok 2020 przeznaczona jest kwota 3 925 800,80 zł

www.tarnow.pl

 Celem zadania publicznego jest jak najdłuższe utrzymanie w środowisku osób,

które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn

nie są w stanie samodzielnie funkcjonować bez pomocy innych.

Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych.

Utrzymanie samodzielności odbiorców usług w środowisku zamieszkania.

Utrzymanie / polepszenie jakości funkcjonowania w środowisku.

 

BIURO PKPS

ul. Rogoyskiego 2 Tarnów

otwarte                                                                                            

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 15:00                                                                   tel. 14 688-91-11, fax: 14 688-91-12

kom 608-022-230, 536-896-125