Działania towarzyszące - informacja o terminach
 

Działania w ramach środków towarzyszących

Informacja o terminach warsztatów w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.

 

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tarnowie informuje, o terminach warsztatów w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2019, realizowanego na zlecenie MRPiPS.

  1. Warsztaty edukacji ekonomicznej pn. „Planowanie budżetu domowego” mające na celu naukę tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych  i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.

Zapraszamy w dniach:

21.04.2020 i 22.04.2020 w godz. od 09:00 do 11:00; 

12.05.2020 i 13.05.2020 w godz. od 09:00 do 11:00; 

26.05.2020 i 27.05.2020 w godz. od 09:00 do 11:00  w biurze PKPS przy ul. Rogoyskiego 2 w Tarnowie.

  1. Program edukacji kulinarnej pn. „Jak nie marnować resztek jedzenia” mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Zapraszamy w dniach:

21.04.2020 i 22.04.2020 w godz. od 12:00 do 14:00;

12.05.2020 i 13.05.2020 w godz. od 12:00 do 14:00; 

26.05.2020 i 27.05.2020 w godz. od 12:00 do 14:00  w biurze PKPS przy ul. Rogoyskiego 2 w Tarnowie

 

Prosimy o informowanie osób o terminach zajęć,

które posiadają skierowania wystawione przez MOPS,

spełniające kryteria kwalifikacyjne.

Liczba osób – preferowana grupa 10-15 osób na jednych warsztatach.

Zgodnie z Wytycznymi Instrukcji Zarządzającej MRPiPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z FEAD w Podprogramie 2019, działania nie mogą pokrywać się z działaniami prowadzonymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w danym województwie.