Realizacja zadania publicznego - usługi opiekuńcze dla osób, u których stwierdzono COVID-19 lub przebywających na kwarantannie.
W okresie od 19 listopada do dnia 31 grudnia 2020 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Tarnowie realizuje zadanie publiczne pod nazwą: "Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Miasta Tarnowa w ich miejscu zamieszkania przebywających na kwarantannie lub u których stwierdzono COVID-19"

Odbiorcami zadania są osoby zamieszkałe na terenie Miasta Tarnowa wskazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, które przebywają na kwarantannie lub u których stwierdzono COVID-19.

Pomoc polega na zaspokajaniu najpotrzebniejszych codziennych potrzeb życiowych tj.: zakupy podstawowych artykułów spożywczych, przygotowanie lub dostarczenie posiłku a z zakresu opieki higienicznej: utrzymanie higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie powstawania odleżyn, stały kontakt z lekarzem prowadzącym, nadzór nad prawidłowym przyjmowaniem leków.

Osoby do realizacji zadania zatrudniane są na umowę zlecenia w/g zapotrzebowania godzinowego. Rekrutacja odbywa się za pomocą MOPS w Tarnowie, Urzędu Miasta Tarnowa i Innych Organizacji, Stowarzyszeń Charytatywnych które posiadają bazę chętnych osób do pomocy.