Dystrybucja artykułów spożywczych
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Tarnowie rozpoczął dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Podprogram 2020.

Żywność dostępna jest w Magazynie żywności PKPS w Tarnowie przy ul. Pułaskiego 91,                                                 w środy, czwartki i piątki w godzinach od 800 – 1000.