Podsumowanie PODPROGRAMU 2016
Podsumowanie PODPROGRAMU 2016
 
PKPS w Tarnowie w okresie VIII 2016 – VI 2017 realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym na zlecenie MRPiPS.
 
W ramach Podprogramu 2016 do 2 351 osób potrzebujących trafiło 83 609,04 kg żywności o wartości 354 389,24 zł.
Artykuły spożywcze jakie były dostępne w ramach Podprogramu 2016 to: makaron, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, fasola biała, koncentrat, cukier biały, olej rzepakowy, gulasz wieprzowy, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy.
W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 PKPS realizował działania towarzyszące, które mają na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej. Działania te realizowane były w formie:
- warsztatów edukacji ekonomicznej - gospodarowanie budżetem domowym.

W ciągu trwania tegoż Podprogramu zostało zrealizowanych 8 warsztatów, w których wzięło udział 106 osób.
W ramach PO PŻ organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, prowadziły niefinansowe działania towarzyszące mające na celu w szczególności:
  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
  • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej,
  • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.