Zadanie publiczne
Zadanie publiczne


Podsumowanie zadania publicznego współfinansowanego z budżetu Gminy Miasta Tarnowa

w okresie od 15.03.2017 r. do 30.12.2017 r.

Zadanie w zakresie pomocy społecznej - pt.
”Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Tarnowa oraz organizacji pozarządowych działających na ich rzecz”
kwota wsparcia to 6 500,00 zł.
www.tarnow.pl

W okresie od 15.03.2017 r. do 31.12.2017 r. z magazynu żywności PKPS w Tarnowie przy ul. Pułaskiego 91
z programu POPŻ FEAD na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wydano nieodpłatnie artykuły spożywcze w ilości

72 689,81 kg o łącznej wartości 329 213, zł.
Z pomocy skorzystało 2 608 osób w tym: 1 248 – kobiet i 1 360 – mężczyzn.

Analiza środowisk potrzebujących pomocy dokonywana była przez pracowników socjalnych bądź asystentów rodziny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Tarnowie.