O nas
W maju 1958 r. powołano Polski Komitet Pomocy Społecznej jako Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności.
PKPS został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000041349 w dniu 15 października 1958 r. 
Należy przypomnieć, że pod koniec lat sześćdziesiątych PKPS-em w Tarnowie kierowali Działacze Społeczni oddani całym sercem tej pracy niosąc pomoc potrzebującym. Pierwszymi działaczami byli: Władysław Rygała, Jan Michalin, Anna Kulka-Borysko i wielu innych  - wielu z nich już nie żyje ale pamięć pozostała.

W czerwcu 1975 r. weszła w życie nowa struktura organizacyjna państwa – Tarnów zostaje województwem  i już 10 października 1975 zostaje powołany Zarząd Wojewódzki w skład Zarządu wybrano 35 osób – 11 osobowe Prezydium oraz 8 osobową Komisję Rewizyjną.

W lipcu 1976 r. przeprowadzane kampanie sprawozdawczo wyborcze w gminach dają wyniki: powstaje struktura organizacyjna 69 Kół Terenowych, 82 Koła Założycielskie, 3 Zarządy Miejskie, 6 Miejsko Gminnych, 35 Zarządów Gminnych.

Członków na dzień 31 lipiec 1975 r. było 25 700, a na dzień 31 grudzień 1976 r. to już 33 688 członków.

Zarząd Miejski był w Tarnowie, Dębicy i Bochni, największym Zarządem Miejsko-Gminnym Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Tuchów

Pierwsze Prezydium Zarządu Wojewódzkiego to:

 • Prezes: Zenon Musiał Wice Wojewoda Tarnowski,
 • Wice Prezesi: Józef Podsiadło,Władysław Rygało
 • Sekretarz biura : Andrzej Gębala
 • Skarbnik: Józef Kubiś
 • Członkowie Zarządu: Maria Ostrowska, Lidia Winiarska, Czesław Sułkowski,  Teresa Surman


Od stycznia 1999 r. po kolejnej zmianie administracyjnej Polski, Tarnów przestaje być województwem i PKPS działa jako Zarząd Rejonowy Tarnów.  

Na wizerunek PKPS kolejno pracowali Prezesi:

 • 1975 – 1979  Zenon Musiał
 • 1979 – 1981 Jan Blat
 • 1981 – 1983  Eugeniusz
 • 1983 – 1990  Zbigniew Walaszczyk
 • 1990 – 1992  Józef  Kubiś
 • 1992 – 1994  Lidia Winiarska
 • 1994 – 2000  Zbigniew Proć
 • 2000 – 2015 Ryszard Półtorak
 • 2015 – do nadal Prezesem jest Ewa Szczepanik


Zarząd Rejonowy w Tarnowie obecnie działa w następującym składzie osobowym:

 • Prezes – Ewa Szczepanik
 • Wiceprezes – Halina Pinas
 • Sekretarz – Barbara Nadziejko
 • Skarbnik – Elżbieta Żechowska