Struktura
Strukturę organizacyjną Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tarnowie stanowi:   

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tarnowie
 oraz
Prezydium Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tarnowie


Zarząd  Rejonowy  obraduje  w miarę potrzeb  jednak nie mniej niż dwa razy w roku.
Prezydium  jako  organ  wykonawczy  obraduje w miarę potrzeb nie mniej niż cztery razy w roku.