Jubileusz 60-lecia PKPS
60-lecie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej


 

Kraków 12 maja 2018.

Jubileusz 60-lecia

Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego i Jednostek Podstawowych

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

pod honorowym patronatem:

Piotra Ćwika – Wojewody Małopolskiego,

Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa,

Romana Ciepieli – Prezydenta Miasta Tarnowa.

 

Z tej okazji 12 maja w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyła się jubileuszowa uroczystość z udziałem reprezentacji PKPS z terenu Małopolski.

W uroczystości uczestniczyła również delegacja PKPS z Tarnowa na czele z Prezes Ewą Szczepanik oraz Przewodnicząca Tarnowskiej Rady Seniorów Lidia Jaźwińska.

Z okazji jubileuszu odznaczono wielu działaczy PKPS w tym z Tarnowa.

Odznaczenia Państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę otrzymały:

1. Ewa Szczepanik Prezes PKPS Zarządu Rejonowego w Tarnowie – Brązowy Krzyż Zasługi postanowieniem z dnia 17.IV.2018 r;

2. Barbara Nadziejko Sekretarz PKPS Zarządu Rejonowego w Tarnowie – Złoty Medal za Długoletnią Służbę postanowieniem z dnia 06.III.2018 r;

3. Elżbieta Żechowska Skarbnik PKPS Zarządu Rejonowego w Tarnowie – Złoty Medal za Długoletnią Służbę postanowieniem z dnia 06.III.2018 r.

Srebrne Odznaczenia PKPS nadane przez Małopolski Zarząd Wojewódzki:

  1. Halina Pinas Wice-Prezes PKPS Zarządu Rejonowego w Tarnowie;
  2. Ewa Łabno Członek Prezydium PKPS Zarządu Rejonowego w Tarnowie;
  3. Maria Ostrowska Członek Zarządu PKPS Zarządu Rejonowego w Tarnowie.

Medale z okazji 60-lecia PKPS nadane przez Małopolski Zarząd Wojewódzki:

1. Lidia Jaźwińska – Przewodnicząca Tarnowskiej Rady Seniorów;

2. Zofia Grzywacz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PKPS Zarządu Rejonowego w Tarnowie;

3. Ewa Szczepanik – Prezes PKPS Zarządu Rejonowego w Tarnowie.

Medale otrzymały także inne osoby wspierające PKPS w Tarnowie. Zostaną one wręczone w Tarnowie.

 

Serdeczne podziękowania dla

Pani LIDII JAŹWIŃSKIEJ

Redaktorowi portalu, autorce tekstów, fotografii i filmów Niezależnego Serwisu Informacyjnego KADR

za obszerną relację z uroczystości.

 

Niezależny Serwis Informacyjny Kadr link:

https://pollyana.nazwa.pl/kadr/2018/05/13/jubileusz-60-lecia-polskiego-komitetu-pomocy-spolecznej/