Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych
PKPS Zarząd Rejonowy Tarnów jest w roku 2017 partnerem Miasta Tarnowa realizuje
PO PŻ 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach FEAD
Projekt w okresie od 15.03.2017 do 31.12.2017 współfinansowany jest również z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w kwocie 6 500 zł
pn. „Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Tarnowa oraz organizacji pozarządowych działających na ich rzecz”.
www.tarnow.pl