Zadanie publiczne - "Wsparcie osób z terenu Miasta Tarnowa w ich miejscu zamieszkania przebywających na kwarantannie lub u których stwierdzono COVID-19"
 

W okresie od 15 kwietnia do dnia 13 lipca 2021 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Tarnowie realizuje zadanie publiczne pod nazwą:  „Wsparcie osób z terenu Miasta Tarnowa w ich miejscu zamieszkania przebywających na kwarantannie lub u których stwierdzono COVID-19”.

 

Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Tarnowa.

 

Odbiorcami zadania są  osoby zamieszkałe na terenie Miasta Tarnowa wskazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie lub Urząd Miasta Tarnowa, które przebywają na kwarantannie lub u których stwierdzono COVID-19.

 

Pomoc polega na zaspokajaniu najpotrzebniejszych codziennych potrzeb życiowych i  obejmuje:

 • zakupy podstawowych artykułów spożywczych,
 • przygotowanie lub dostarczenie posiłku,
 • utrzymanie czystości pokoju, kuchni, łazienki i urządzeń sanitarnych,
 • załatwianie spraw urzędowych,
 • załatwianie spraw bieżących (wizyta lekarska, zakup leków, uiszczanie opłat, pomoc  w naprawie urządzeń w gospodarstwie domowym itp.)
 • pranie bielizny osobistej i lekkiej odzieży, prasowanie,
 • przynoszenie opału i palenie w piecu, przynoszenie wody, jeśli środowisko tego wymaga,
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
 • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 • zleconą przez lekarza pielęgnację,
 • zapobieganie powstawaniu odleżyn, pielęgnacja ran i odleżyn,
 • stały kontakt z lekarzem prowadzącym i pielęgniarką,
 • realizacja recept oraz nadzór nad prawidłowym przyjmowaniem leków,
 • dbanie o kondycję psychoruchową, czytanie prasy, prowadzenie rozmów