Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Tarnów

realizuje zadanie publiczne UMOWA NR DOK – 4320-3/19

z zakresu pomocy społecznej

świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Tarnowa w ich miejscu zamieszkania

pt. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania od 01.01.2020 do 31.12.2022”

w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Zadanie finansowane jest z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie 3 997 021,08 zł.

www.tarnow.pl

 

Celem zadania publicznego jest jak najdłuższe utrzymanie w środowisku osób, które z powodu wieku,

choroby lub innych przyczyn nie są w stanie samodzielnie funkcjonować bez pomocy innych.