Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Tarnów

realizuje zadanie publiczne UMOWA NR DOK – 4320-3/19

z zakresu pomocy społecznej

świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Tarnowa w ich miejscu zamieszkania

pt. ”Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2022

zadanie finansowane jest z budżetu Miasta Tarnowa w roku 2022 w kwocie 3 924 931,60 zł.

www.tarnow.pl

Celem zadania publicznego jest jak najdłuższe utrzymanie w środowisku osób, które z powodu wieku,

choroby lub innych przyczyn nie są w stanie samodzielnie funkcjonować bez pomocy innych.

 

Dla osób ze szczególnymi potrzebami biuro PKPS ZR Tarnów czynne jest przy ul. Pułaskiego 91

w środy w godz. 8:00 – 9:00.

W innych terminach po uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu 14 688 91 11.