Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 2023 r.
 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Tarnów

realizuje zadanie publiczne UMOWA NR DOUS–4220-10-1/2022

z zakresu pomocy społecznej

świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Tarnowa w ich miejscu zamieszkania

pt. ”Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania”

zadanie finansowane jest z budżetu Miasta Tarnowa w roku 2023 w kwocie 3 993 600,00 zł.

www.tarnow.pl

 

Celem zadania publicznego jest jak najdłuższe utrzymanie w środowisku osób, które z powodu wieku,

choroby lub innych przyczyn nie są w stanie samodzielnie funkcjonować bez pomocy innych.